zname mk zname en
facebook flicker twitter

Вип програм за самообнова и сопствен развој

"КЛИЕНТИТЕ НА ВИП ПРОГРАМАТА МОЖАТ ДА СМЕТААТ НА ИНДИВИДУАЛЕН ПРИСТАП И ДИСКРЕЦИЈА"

Вип програм за самообнова и сопствен развој

Вип програмата е холистички систем за брзо отклучување и развој на огромниот потенцијал утврден во секој од нас за самообнова и сопствен развој. Следејќи ја ВИП програмата вие добивате моќна комплексна алатка која може да се користи самостојно во целиот живот и во секоја критична ситуација. Ова ве прави вистински господари на сопствената судбина и на сопственото здравје.

Зошто се користи поимот вип во системот за самообнова и сопствен развој?

Тоа е затоа што оваа програма е погодна за исклучително ограничен круг на луѓе кои вечно се бараат себеси и кои го задржуваат својот капацитет за самоподобрување во текот на целиот живот (според светските статистики – не повеќе од 2%). Болниците и другите медицински центри се отворени за секој, но ВИП ПРОГРАМАТА е отворена само за најсилните психички силни луѓе кои поседуваат оптимизам силна желба, одговорност пред себе и пред околината и исклучително високо ниво на осознаеност за нивната суштина, како духовни суштества и нивната улога во овој свет.

Кои методи се користат во вип програмата

Ефикасни методи кои не се поврзани со несакани ефекти и со контраиндикации на конвенционалната медицина. Кон овие методи спаѓа хомеопатијата. Само холистичкиот пристап кон здравјето на луѓето го разгледува организмот како единствена целина и има индивидуален пристап за секој човек, така што може најмногу – брзо и сигурно да помогне за отклучување на огромнуиот потенцијал за самообнова и споствен развој утврдени во секој од нас. На овој начин може да се справиме со сите болести вклучувајки ги и они кој конвенционалната медицина ги смета за неизлечиви.

ЗА КОГО Е НАМЕНЕТА ВИП ПРОГРАМАТА

 • ВИП програмата е наменета само за луѓе со висок интелект кој сваќаат дека човекот е единство на тело, разум, душа, дух и кога една од овие компоненти страда тоа се одразува и на другите.
 • Одат по патот на самоосознавање, имаат верба во себе, позитивно размислување и лидерски квалитети.
 • Знаат дека не секогаш можат да ги контролираат настаните околу нив, но секогаш можат да ги контролираат реакциите кон овие настани.
 • Го сметаат неуспоехот не како неуспех туку како лекција и откривање на нови можности, а луѓето кој не постапуваат на најдобар начин правилно во односот со нив – како наставници на овој живот, на кој простуваат со благодарност за добиената лекција.
 • Се страмат кон изградба на целосни и хармонични односи со светот околу нив – сакаат да бидат поуспешни во својот живот и во бизнисто со кој се занимаваат.
 • Зголемување на менталните работни способности и подобрување на способноста за концентрација и меморирање.
 • Отварање и надминување на слабостите на нашиот карактер и на негативните емоции како страв, гнев, завист, избувливост и други кои го попречуваат комуницирањето во бизнисот и се во основата на голем број неуспеси и болести.
 • Надминување на болките во грбот и половината и други штетни последици поврзани со начинот на живот и работа.
 • Помош на оние кои сакаат да се откажат од штетните навики (цигари, алкохол) штетат по здравјето и влијаат негативно врз активното работно време.
 • Превенција или третман на специфични машки и женски проблеми.
 • Надминување на неповолните влијанија на чести патувања и промена на часни промени на психа, здравје и работна способност.
 • Зголемување на имунолошката заштита со цел спречување и намалување на времето на боледување од грип и други вирусни или бактериски инфекции кои се главна причина за привремена неспособност за работа намален животен тонус и намалена самодоверба.
 • Формираат позитивно размислување кон себе и кон околниот свет, што е во основа на психоемотината состојба и доброто здравје.
 • Контрола на стресот, спречување и отстранување на негативните влијанија врз психата и организмот.
 • Надминување на пробелмот со гласот, вклучителнио и на такви кои се резултат на нервна почва кои го попречуваат нормалното комуницирање.
 • Нормализирање на метаболизмот и контрола на телесната тежина како залог за добро здравје и висока работан способност.
 • Надминување на страв и комплекси од различна природа.
 • Нормализирање на нервниот систем и психата.
 • Детоксикација на организмот.
 • Враќање на сексулната потентност.
facebook flicker twitter