zname mk zname en
facebook flicker twitter

Фитолек МКР

Производите кои "Фитолек МКР" ДООЕЛ ги увезува од Република Бугарија може да се најдат во аптеките и продавници за здрава хранав во нашата земја.

Вашето здравје е најважно

Се надеваме дека овие производи ќе станат неизбежен дел од секојдневните грижи за вашето здравје, ви ја зајакнат вашата сила ,енергија и ја зголемат вашата самодовербата.

Наши Партнери

Здравствен центар фитолек од Софија
Д-р Марјан Иванов

Аптеки

Аптека Флора Кавадарци
Аптека Виа Фарм Охрид, Вевчани
facebook flicker twitter